Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Vyrobsitričko.cz s.r.o.., IČO: 05336261, se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod (dále jen „Vyrobsitričko.cz“) si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které Vyrobsitričko.cz poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • pohlaví
  • dodací adresa, případně dále adresa fakturační
  • název obchodní firmy, IČO, DIČ
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail

Vyrobsitričko.cz využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, přes GoPay nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Vyrobsitričko.cz neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Vyrobsitričko.cz.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních údajů?)

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v Praze v data centru společnosti SH.cz s.r.o. (SuperHosting). Více informací o data centru zde: https://www.sh.cz/sit-a-telehouse.

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Vyrobsitričko.cz se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení či ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb Vyrobsitričko.cz poskytuje, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Vyrobsitričko.cz údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek Vyrobsitričko.cz. Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. Vyrobsitričko.cz neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity výhradně za účelem fungování služeb Vyrobsitričko.cz.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky Vyrobsitričko.cz v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

Jaké „cookies“ používáme a proč?

Technické a funkční „cookies“

„Cookies“ nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj, abyste mohli nakupovat a abyste nemuseli stále dokola nastavovat své preference (například nastavení jazyka). Použití těchto „cookies“ nelze odmítnout, protože bez nich by webové stránky nemohly fungovat.

Analytické „cookies“

„Cookies“ spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované „cookies“ nelze přiřadit konkrétnímu uživateli. Pracujeme pouze s „cookies“ v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z „cookies“ zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel a podobně). Zpracování těchto „cookies“ lze odmítnout, viz výše.

5. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Zákazník může editovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelského účtu na adrese https://www.vyrobsitricko.cz/uzivatel/sign/in. Pokud chce zákazník kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na [email protected]. Proces smazání Vyrobsitričko.cz účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost zákazníka. Zákazník může být ze strany Vyrobsitričko.cz vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce zákazník Vyrobsitričko.cz konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na [email protected]. Zákazník může být ze strany Vyrobsitričko.cz vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

6. Zasílání obchodních sdělení

Vyrobsitričko.cz shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a Vyrobsitričko.cz je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Vyrobsitričko.cz je povinno poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákazníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Vyrobsitričko.cz se řídí obchodními podmínkami, které lze najít na https://www.vyrobsitricko.cz/informace/obchodni-podminky/.

8. Závěrečná ustanovení

Vyrobsitričko.cz si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.vyrobsitricko.cz.

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje Vyrobsitričko.cz ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 774 71 22 11, [email protected]

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.